Gejše

Zoran Markuš

Kada bih nastojao da definišem pojam mladosti u stvaralaštvu rekao bih da je to period u kome se sve m o ž e i sve s m e. Zrelost počinje onda kada se utvr­đuje put. U odnosu na mladost on se su­žava, ali postaje dublji, čistiji i autentičniji. Ali zrela ostvarenja samo su onda velika, ako je autor umeo da sačuva deo sponta­nosti, svežinu i avanturu duha s kojima je mladost toliko bogata.

Monotipija 1

74×58
600 EUR

Monotipija 2

74×58
600 EUR

Monotipija 3

74×58
600 EUR

Artist manager Ivana Biočanin

+38169714494

email

ivanabiocanin@yahoo.com