Simboli

ŽENA ZLATNO ŽUTE AURE
Za Ljiljanu Drezgu

Kao divlji vetar Australije,
Kao nestali pesak pustinje,
Prošao je nežno kroz vrhove prstiju.
Na jednoj žutoj slici,
Najednomžutompsu,
Na fonu njene večne nostalgije
Za drugim podnebljima
I novim ljudima,
Na rubovima ostarelih kontinenata
Ženu zlatno žute aure
Priziva zvuk i miris boja
Još jednom. Još dalje. Još strasnije.
Još prisutnija
U svom dugom odsustvu,
Žena žute aure.

Olja Ivanjicki
Novembar ’94

Pieta

140×140

7000 EUR

Plavi konj

140×140

7000 EUR

Porođaj

140×140

7000 EUR

Porođaj

140×140

7000 EUR

Artist manager Ivana Biočanin

+38169714494

email

ivanabiocanin@yahoo.com