Venecija

Đorđe Kadijević

Prilog za monografiju Ljiljane Drezge

Slikarska preokupacija Ljiljane Drezge jeste t e l o, živo telo, ljudsko telo. Ali Drezga svoje aktove ne posmatra samo spolja, nije joj dovoljna sama njihova telesnost. Ona u telu oseća neku tajnu, neko magično, gotovo mistično svojstvo, što se krije u njegovim dupljama i sponama. Žudeći da prozre tu tajnu, Drezga razgolićuje svoje aktove, zadire im pod kožu, strasno i bestidno, zaviruje u skrivene lavirinte tela. l gle, pred nama se otkriva uzbudljiv i veličanstven predeo unutar­njeg pejzaža ljudske puti. Predeo tajanstven, dramatičan i stra­šan u svom savršenstvu. Sa divljenjem i gotovo sa jezom osećamo kako u njemu struje i smenjuju se večiti impulsi života i smrti. Čini se otud kao da se i sama ta tela grče, drhte, potresana tim impulsima u bolnim i sladostrasnim trzajima.

Maske 1

54×78

900 EUR

Maske 2

54×78

900 EUR

Maske 3

54×78

900 EUR

Maske 4

54×78

900 EUR

Artist manager Ivana Biočanin

+38169714494

email

ivanabiocanin@yahoo.com