Video galerija

Izložba 13.04.2024. Ljiljana Drezga

Jelena Tinska – Intimni dnevnik / Ljiljana Drezga

Mira Adanja Polak: Ekskluzivno – Krici i šaputanja Ljiljane Drezge

Studio B – Ljiljana Drezga

Artist manager Ivana Biočanin

+38169714494

email

ivanabiocanin@yahoo.com